x
logo

Znaczenie inwestycji

Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów) jest inwestycją celu publicznego, która zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie Województw Dolnośląskiego i Opolskiego.

W jej ramach zostanie przebudowany odcinek najstarszego ciągu liniowego najwyższych napięć w Polsce, łączący aglomeracje Opola, Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego i Częstochowy. Eksploatowane od 60 lat połączenie wymaga modernizacji i większej przepustowości, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, niezbędną dla rozwoju gospodarki regionu.

Korzyści z inwestycji

  • Poprawa bezpieczeństwa dostaw energii w regionie i komfortu życia mieszkańców poprzez ograniczenie przerw zasilania.
  • Utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie odpowiednich dostaw energii elektrycznej niezbędnej dla realizacji inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wpływy podatkowe do budżetów gmin od wartości instalacji przesyłowych na ich terenie.

Inwestycja celu publicznego

Budowa linii 400kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów) jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Jednocześnie, jej prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.