x
logo

Zakres inwestycji i przebieg prac

Zakres inwestycji i przebieg prac

Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów) będzie składała się z kilku etapów.

Jednym z najważniejszych będzie uzgodnienie docelowej trasy linii z mieszkańcami i władzami samorządowymi w ramach konsultacji społecznych. Kolejny etap to badania środowiskowe i opracowanie Raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko, które będą podstawa do uzyskania Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W następnym kroku inwestor podejmie działania na rzecz pozyskania Decyzji lokalizacyjnej, a następnie Pozwolenia na Budowę. Wykonawca prac budowlano-montażowych zostanie wybrany w publicznym przetargu.

Prace konstrukcyjne rozpoczną się w 2026 r.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 r.