x
logo

Spotkania informacyjno-konsultacyjne zakończone

14.12.2021

Spotkania informacyjno-konsultacyjne zakończone

Zakończyliśmy etap spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami wszystkich gmin na trasie planowanej linii. Udało nam się przedstawić przebieg inwestycji oraz odpowiedzieć na pytania zebranych mieszkańców i ich przedstawicieli.
Dzięki konsultacjom udało nam się pozyskać wiele cennych informacji. Kolejnym etapem jest analiza zebranych uwag oraz propozycji korekt. Projektanci przeanalizują wszystkie bardzo wnikliwie i sprawdzą jakie są możliwości ich realizacji.
O wynikach będziemy informować po opracowaniu całego materiału.

INWESTYCJA W LICZBACH