x
logo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

 

Linia 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów)  powstanie na terenie:

  • 2 województw: Opolskiego i Dolnośląskiego
  • 2 powiatów: Namysłowskiego i Oleśnickiego
  • 6 gmin: Namysłowa, Wilkowa, Dziadowej Kłody, Oleśnicy, Sycowa i Twardogóry.

Trasa linii poprowadzi od słupa nr 457 w miejscowości Wilków i zostanie podłączona do istniejącej linii 400 kV relacji Pasikurowice – Ostrów na północny wschód od miejscowości Goszcz w gminie Twardogóra. Przebieg linii został zaplanowany tak, aby omijać skupiska zabudowy mieszkaniowej, a także tereny cenne pod względem przyrodniczym.

Jej łączna długość wyniesie ok. 40 km.

Przebieg w gminie Namysłów:

Namysłów

Przebieg w gminie Wilków:

Wilków

Przebieg w gminie Dziadowa Kłoda:

Dziadowa Kłoda

Przebieg w gminie Syców:

Syców

Przebieg w gminie Oleśnica:

Oleśnica

Przebieg w gminie Twardogóra:

Twardogóra