x
logo

Informacje ogólne

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Realizując inwestycje związane z budową i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce staramy się w największym możliwym stopniu uwzględnić potrzeby społeczności lokalnych.

Docelowa trasa nowej linii i umiejscowienie infrastruktury przesyłowej zostaną ustalone w dialogu i współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami.

Koncepcja budowy linii opracowana przez projektantów PSE będzie przedmiotem konsultacji z lokalną społecznością. Każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z przebiegiem linii w swojej miejscowości, zgłosić uwagi i zaproponować ewentualne zmiany. Wszystkie zostaną dokładnie przeanalizowane, a pracownicy spółki udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące inwestycji.

Na każdym etapie inwestycji jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oferujemy kilka kanałów umożliwiających kontakt z nami w wygodny dla Państwa sposób: korespondencja tradycyjna i elektroniczna, formularz kontaktowy na stronie inwestycji, kontakt telefoniczny, ankiety.