x
logo

Badania geologiczne

21.09.2022

Badania geologiczne

We wrześniu 2022 roku zakończony został proces informacyjno-konsultacyjny, skierowany do mieszkańców gmin, na których terenie będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie nowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów).

 

Celem inwestycji jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie Województw Dolnośląskiego i Opolskiego. Przebudowany zostanie również odcinek najstarszego ciągu liniowego najwyższych napięć w Polsce, łączący aglomeracje Opola, Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego i Częstochowy.
W ramach procesu informacyjno – konsultacyjnego PSE przeprowadziło spotkania
z mieszkańcami 6 gmin: Namysłów, Wilków, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, Syców i Twardogóra, w których łącznie wzięło udział kilkaset osób, głównie właścicieli nieruchomości, przez które ma przebiegać linia. Zebrane informacje pozwoliły na zoptymalizowanie przebiegu tak, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić oczekiwania mieszkańców. Efektem prac projektowych jest trasa przebiegu linii, jak
i miejsca posadowienia słupów.
W związku z kontynuacją prac związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów), w najbliższych tygodniach przedstawiciele firmy działającej na zlecenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, zwrócą się do właścicieli z prośbą o udzielenie zgody na wejście na teren wybranych nieruchomości w celu przeprowadzenie badań geologicznych gruntu. Pozyskane dane potwierdzą możliwość posadowienia słupa w zaprojektowanej lokalizacji i pozwolą zaprojektować odpowiedni typ fundamentu. Przewidywany termin wykonywania badań geologicznych na całej długości projektowanej linii elektroenergetycznej zaplanowany jest wstępnie od lutego do czerwca 2023 r.
Więcej o znaczeniu inwestycji i planach PSE w związku z rozwojem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego mogą dowiedzieć się Państwo kontaktując się z naszą infolinią – tel.: 887 778 968 (czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 14:00) lub za pomocą skrzynki e-mail: nowaliniadobrzenpasikurowice@pse.pl.

 

INWESTYCJA W LICZBACH